บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทาง (Multichannel Marketing) มีสาขากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทจ่ายสมทบให้ 2%
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperation) ฝากเงิน 4% เงินกู้ 9% ต่อปี ตามอายุงาน
 • - ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต (Accident Insurance) 120,000 บาทต่อคน
 • - ประกันสังคม (Social Security) ตามกฎหมายกำหนด
 • - สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธ.อาคารสงเคราะห์ตามอายุงาน และเงื่อนไขของธนาคาร
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ และเครือข่ายฌาปนกิจ 15,000 บาทต่อราย (พ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา)
 • - วันหยุด 19 วันต่อปี กฎหมายกำหนด 13 วัน
 • - เครื่องแบบพนักงานเสื้อบริษัท
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้ 1,000 บาทต่อปี
 • - การแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงานปีละ 40 ทุน (4 ประเภททุน)
 • - การจ่าย Bonus ประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • - ปรับเงินเดือนเฉลี่ย 5% ทุกปีตามประเมินผลงานแต่ละบุคคล
 • - โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) ตามอายุงาน และตำแหน่ง A-B-Keyman
 • - สินค้าสวัสดิการทีวีไดเร็คส่วนลดปกติ 20-30% ส่วนลดพิเศษ 50-70%
 • - ห้องพยาบาลและพยาบาล ทุกวันทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • - การฝึกอบรม-พัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งร่วมกันทั้งบริษัท
 • - งานเลี้ยงประจำปีอย่างน้อยปีละหน
10 Positions
Contacts
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
25 ถนนวัชรพล
Tha Raeng Bang Khen Bangkok 10230
Website: www.tvdirect.tv
Directions
 • รถเมล์สาย 95,95ก,26,รถตู้สายมีนบุรี ดอนเมือง เดอะมอลล์งามวงศ์วาน อนุสาวรีย์ รามคำแหง ที่ผ่านเส้นรามอินทรา
See Map