บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และประกอบกิจการมามากกว่า 10 ปี ด้านการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ประเภท ทีวี, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ฯลฯ
Benefits
- ยูนิฟอร์ม - ค่าพาหนะ - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - โบนัสประจำปี - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) - ค่าครองชีพ - ค่าความชำนาญ (บางตำแหน่ง) - ประกันสังคม ฯลฯ - ประกันชีวิต (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - ประกันอุบัติเหตุ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - บริษัทฯทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์
Contacts
Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
66 หมู่ 8
Map Pong Phan Thong Chon Buri 20160