JobThai
บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และประกอบกิจการมามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายสาขาเพื่อรองรับกำลังยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ดำเนินการด้านการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ประเภท ทีวี, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ฯลฯ
- ยูนิฟอร์ม ฟรี 2 ชุด (เริ่มงาน) - ค่าพาหนะ - เบี้ยขยัน (กรณีไม่ขาด ลา มาสาย) - ค่าอาหาร - ค่าอาหาร OT - ค่าทำงานล่วงเวลา - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) - ค่าครองชีพ (ผ่านทดลองงาน) - ค่าความชำนาญ (บางตำแหน่ง) - ประกันสังคม ฯลฯ - ประกันชีวิต (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - ประกันอุบัติเหตุ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - สิทธิ์ในการลาพักร้อน - กิจกรรมวันปีใหม่ ทำบุญบริษัทฯ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี - บริษัทฯ ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์
Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
66 หมู่ 8
Map Pong Phan Thong Chon Buri 20160