สำนักงานบัญชี ธนาคม
 • บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี (ส่วนใหญ่เป็นงานรับทำบัญชี) < < < จุดเด่นของสำนักงานฯ > > >
 • ---> ให้ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายด้านบัญชีและภาษี
 • ---> วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์
 • ---> เป็นธุรกิจที่มั่นคง มีลูกค้าประจำและมีรายได้ต่อเนื่อง < < < จุดด้อยของสำนักงานฯ > > >
 • ---> เป็นสำนักงานขนาดเล็ก(ปัจจุบันมีพนักงาน 4 คน)
 • ---> โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานมีน้อย เนื่องจากตำแหน่งงานมีน้อย
 • ---> ค่าตอบแทน(เงินเดือน) ไม่สูง ************************************************************************************* ค่านิยมองค์กร = มุ่งเน้นที่ลูกค้า ทำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน *************************************************************************************
 • Benefits
 • ตามกฏหมายแรงงาน
 • โบนัส
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  สำนักงานบัญชี ธนาคม
  143/519 ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี
  Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
  See Map