บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547. เป้าหมายหลักของธุรกิจคือ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานสถานปัตยกรรมของไมโครซอฟต์ดอทเน็ต ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคอนเนคมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมทั้งในส่วนของวินโดว์ และเว็ปแอพพลิเคชั่น นอกจากนั้นเรายังสามารถให้บริการงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส) และด้านโมบายแมสเสจ (เอสเอ็มเอส) เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในทุกรูปแบบ
Benefits
  • รักษาพยาบาลโดยประกันสังคม
  • ลาพักร้อนประจำปี หลังจากอายุงานครบ 1 ปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
131 ถ.พระรามที่ 3
Bang Kho Laem Bang Kho Laem Bangkok 10120