บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดำเนินกิจการจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น สายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ตู้โหลด หลอดไฟฟ้า เซอร์กิต รวมทั้งรับวางระบบไฟฟ้าโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
Benefits
- ตามกฏหมายแรงงาน - ประกันสังคม ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ - โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท - มีการจัดเข้าฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถ - มีความก้าวหน้า และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ป จำกัด
1527/1 ถนนเจริญนคร
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 10600
See Map