บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดำเนินกิจการจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น สายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ตู้โหลด หลอดไฟฟ้า เซอร์กิต รวมทั้งรับวางระบบไฟฟ้าโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
สวัสดิการ
  • - ตามกฏหมายแรงงาน
  • - ประกันสังคม ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท
  • - มีการจัดเข้าฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถ
  • - มีความก้าวหน้า และก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส คิว ดี กรุ๊ป จำกัด
1527/1 ถนนเจริญนคร
Banglamphu Lang Khlong San Bangkok 10600
ใช้งานแผนที่