เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร, ผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง, เครื่องดื่มบรรจุกล่อง, บรรจุกระป๋อง และบรรจุขวด PET, ผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น
สวัสดิการ
 • 1. เครื่องแบบพนักงานประจำปี
 • 2. สวัสดิการฌาปณกิจศพ
 • 3. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 4. เงินค่ากะ
 • 5. เงินโบนัสประจำปี
 • 6. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • 7. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
 • 8. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้พนักงาน
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล
 • 10. ประกันอุบัติเหตุ
 • 11. ลากิจพิเศษ
ติดต่อ
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน
Yai Cha Sam Phran Nakhon Pathom 73110
เว็บไซต์: www.malee.co.th
ใช้งานแผนที่