เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตร, ผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง, เครื่องดื่มบรรจุกล่อง, บรรจุกระป๋อง และบรรจุขวด PET, ผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น
Benefits
1. เครื่องแบบพนักงานประจำปี 2. สวัสดิการฌาปณกิจศพ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ 4. เงินค่ากะ 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 7. งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี 8. กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้พนักงาน 9. ค่ารักษาพยาบาล 10. ประกันอุบัติเหตุ 11. ลากิจพิเศษ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26/1 หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าอำเภอสามพราน
Yai Cha Sam Phran Nakhon Pathom 73110
See Map