บริษัท ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
Benefits
- ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส - นำเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
Hymold ( Thailand) Limited บริษัท ฮายโมลด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 3 109 หมู่ 18 12120
See Map