บริษัทออกแบบสื่อรายงานธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ ประเภทเครื่องเขียน ของใช้สำนักงาน ของใช้ส่วนตัว และกระเป๋า แบรนด์ ZUJIPULI และรับออกแบบ+ผลิตสินค้าตามสั่ง ABOUT A KIND / KINDCONNEXT Positivity | Opportunity | Connectivity คิดบวก | แสวงหาโอกาส | เชื่อมโยงกันและกัน Kind คือ สื่อที่เสนอเรื่องราวเพื่อเป็นพลังบวกในมุมต่างๆ ของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เรื่องราวต่างๆ ได้ใช้เป็นต้นทุนในการแสวงหาโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะใหม่ๆ ต่อยอดความคิด และนำไปพัฒนาตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ เราเชื่อว่าเรื่องราวทุกเรื่องให้พลังบวกที่สามารถเชื่อมต่อผู้คนให้พัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้ โดยนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการกลั่นกรองและเรื่องราวทัศนคติเชิงบวก ไม่มีอคติในการวิพากษ์ หรือวิจารณ์ผู้คนและสังคม เน้นการให้กำลังใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ เสนอโอกาสทางอาชีพ สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงผู้คนให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน Kind is the media that provides positive stories around society, economy, environment, and culture. There's an ambition that the stories will give opportunities that create and develop new ideas which will enhance self development, community, society, as well as the nation. We believe that every story has positivity that connects people to enable social development. This will be done through well screened and positive attitude content without criticism, but giving food for thought, creative input, inspiration idea, career opportunity, and creating connection for the sustainable communities.
Benefits
- มีประกันสังคม - เงินพิเศษตามผลงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด
17/18 ซอยรามคำแหง 39 แยก 1 ถนนรามคำแหง
Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
Directions
ไป-มาได้สะดวกได้ทางทั้งถนนรามคำแหง ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งเชื่อมต่อถนนลาดพร้าว ถนนพระราม 9 เป็นต้น จากถนนรามคำแหง ซอย 39 คือซอยเทพลีลา ข้ามสะพานเทพลีลา ตรงคอสะพานซ้ายมือซอยแรก ปากซอยเป็นร้านคาร์แคร์
See Map