บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครด่วน ผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
  • ตามกฎหมายแรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
1001/1 ซ.พัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Website: www.sing-ha.com