บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครด่วน ผู้ร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงาน
  • ติดต่อ
    บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
    1001/1 ซ.พัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์
    Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
    เว็บไซต์: www.sing-ha.com