JobThai
บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสื่อสื่งพิมพ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจ ด้านสือสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในฐานะของผู้นำด้านงานพิมพ์ที่คุณภาพทัดเทียมคุณภาพงานพิมพ์จากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลากหลาย เช่น นิตรสาร แคตตาล็อกสินค้า แผ่นผับ ใบปลิว โปสการ์ดและการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบหนังสือสามมิติ (POP-UP) สิ่งพิมพ์ประเภทปฏิทิน สิ่งพิมพ์ประเภท Packaging ได้แก่ บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ที่ได้การรับรองมาตรฐานของระบบ GMP ทางเรากำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ที่กำลังมองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นหนึ่งกับความสำเร็จพร้อมกับเรา
Benefits
- เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า (300-400-500) - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ปรับเงินประจำปี - เงินพิเศษประจำปี - ค่ากะ - เบี้ยเลี้ยง, เงินพิเศษ - เสื้อฟอร์มฟรี ทุกปี - ของขวัญเยี่ยมไข้
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบตามกฎหมาย เสียชีวิต - เงินช่วยแสดงความยินดีในกรณีสมรส - ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - เงินเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าที่พักในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ - งานเลี้ยงประจำปี - ค่ารถ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - OT
10 Positions
Contacts
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 125 ซ.จันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 สำนักงานบางปะกง : 14/8 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม. 46
Bang Pakong Bang Pakong Chachoengsao 24130