บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์มาตรฐานส่งออกต่างประเทศทั่วโลกมากว่า 30 ปี และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกในปัจจุบัน
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยันอัตราก้าวหน้า (300-400-500)
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - เงินพิเศษประจำปี
 • - ค่ากะ (50-55 บ/ว)
 • - เบี้ยเลี้ยง, เงินพิเศษ
 • - เสื้อฟอร์ม
 • - ของขวัญเยี่ยมไข้
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบตามกฎหมาย เสียชีวิต
 • - เงินช่วยแสดงความยินดีในกรณีสมรส
 • - ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • - เงินเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - งานเลี้ยงประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 125 ซ.จันทน์ 32 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพ 10120 สำนักงานบางปะกง : 14/8 หมู่ 12 ถนนบางนาตราด กม. 46
Bang Pakong Bang Pakong Chachoengsao 24130
เว็บไซต์: www.sirivatana.co.th
ใช้งานแผนที่