บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ฟารม์ปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ ครบวงจร
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - เงินโบนัสประจำปี
  • - เงินพิเศษตามอายุงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
48 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย4 73220
Website: www.tfm-g.com
See Map