บริษัท สยามเทเบิ้ลแวร์ จำกัด
ผลิตช้อนส้อม, มีด
Benefits
  • - เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  • - โบนัส 2 เดือน
  • - ค่าฝีมือ
  • - ค่าตำแหน่ง สังสรรค์ประจำ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามเทเบิ้ลแวร์ จำกัด
664 ม. 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map