บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
ออกแบบ ผลิต คัดแยกประเภท ขนาด และตรวจสอบคุณภาพ ค่าทางไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - ประกันสังคม
 • - ค่าข้าว
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
 • - การปรับเงินประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
65, 68 ซอยฉลองกรุง 31
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
เว็บไซต์: www.eicsemi.com
ใช้งานแผนที่