กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานที่พักและอบรมสัมมนา, ผลิตภัณฑ์นม อืมม!..มิลค์, และภัตตาคาร Prime Steak@Farm Chokchai กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออนาคตของท่าน
สวัสดิการ
- เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สโมสรกีฬา - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี - การอบรมสัมมนา - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงาน/ญาติ - เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) - เยี่ยมไข้พนักงาน
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
294 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 86 ถ.วิภาวดีรังสิต
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
เว็บไซต์: http://www.farmchokchai.com
วิธีการเดินทาง
จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต คือป้ายรถเมย์ที่ 2 อยู่ตรงข้ามเมืองเอก ม.รังสิต ก่อนถึงเซียร์รังสิต หรือ ซ.พหลโยธิน86