กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดำเนินธุรกิจการเกษตรด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการ โดยมีบริษัทในเครือกว่า 7 บริษัท ประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจร ผลิตน้ำนมดิบ, ผลิตอาหารสัตว์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานที่พักและอบรมสัมมนา, ผลิตภัณฑ์นม อืมม!..มิลค์, และภัตตาคาร Prime Steak@Farm Chokchai
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ในระดับประเทศ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อร่วมเสริมสร้างศักยภาพทีมงาน รองรับการขยายธุรกิจ และเพื่ออนาคตของท่าน
Benefits
 • - เงินรางวัลประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • - ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - สโมสรกีฬา
 • - กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
 • - การอบรมสัมมนา
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ พนักงาน/ญาติ
 • - เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่)
 • - เยี่ยมไข้พนักงาน
10 Positions
Contacts
กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
294 หมู่ 8 ซ.พหลโยธิน 86 ถ.วิภาวดีรังสิต
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
 • จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต คือป้ายรถเมย์ที่ 2 อยู่ตรงข้ามเมืองเอก ม.รังสิต ก่อนถึงเซียร์รังสิต หรือ ซ.พหลโยธิน86