บริษัท เริ่มก่อตั้งปี 2515 จนถึงปัจจุบัน ผลิตวัสดุทนไฟทุกชนิด จำหน่ายทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
  • - ชุดฟอร์ม
  • - รถรับ-ส่ง
  • - รองเท้าผ้าใบและรองเท้าเซฟตี้
  • - ประกันชีวิตหมู่
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ภัทรา รีแฟรกทอรี จำกัด
55 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร
Khok Yae Nong Khae Saraburi 18230