ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมที่มีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
-สีหมึกพิมพ์
-สีพ่นรถมอเตอร์ไซด์
-สีเคลือบบรรจุภัณฑ์
และได้ขยายกำลังการผลิต และเพื่อรองรับการเติบโตที่เกิดขึ้น จึงต้องการรับสมัครงานเพิ่มเติม
Benefits
  • -ค่าเดินทาง
  • -ค่าที่พัก
  • -ค่าอาหารกลางวัน
  • -ชุดฟอร์ม
  • -รถรับ-ส่ง
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ประกันชีวิต
  • -เบี้ยขยัน
  • -โบนัส
  • -หอพัก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด มหาชน
7/1-2 หมู่ที่ 1
Phan Thong Phan Thong Chon Buri 20160
See Map