ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมา / ออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร โรงงาน ถนน ออฟฟิศต่างๆ
Benefits
  • 1. ตามกฏหมายแรงงาน
  • 2. มีโบนัส
  • 3. มีประกัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซาโต้ โคเกียว กรุงเทพ จำกัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ 10120