บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด
บริษัทฯ ญี่ปุ่น 100% ดำเนินการผลิตเหล็กเพลาขาวรีดเย็น (Cold draw finished bars) สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค,แกนปริ้นเตอร์ เป็นต้น
Benefits
  • ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง
  • อาหารกลางวัน / อาหารล่วงเวลา
  • เบี้ยขยัน / ค่ากะ
  • ประกันสุขภาพ/ ประกันอุบัติเหตุ/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินรางวัลการผลิต/ ของขวัญวันเกิด
  • เงินช่วยเหลือสวัสดิสงเคราะห์
  • โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด
60/6 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
See Map