บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย - เกาหลี ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ OFFSETและ LABEL ( สติ๊กเกอร์ ) ต้องการรับสมัครงานพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้
Benefits
  • 1. ค่ากะดึก
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. ค่าตำแหน่ง
  • 4. เครื่องแบบ
  • 5. เบี้ยเลี้ยง
  • 6.เงินพิเศษเดือนละ 260 บาท
  • 7.เงินของขวัญแต่งงาน คลอดบุตร งานบวช และงานศพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จำกัด
109/3, 109/5 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท 20230
See Map