ผลิต Base Plate สำหรับ Hard Disk Drive
Benefits
  • ค่ากะ
  • ค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • ลาฌาปนกิจ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
Contacts
MPM Technology (Thailand) Co., Ltd.
101/79 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Website: www.mmi.com.sg
See Map