บริษัท เจดีซี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เจดีซีอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( CONNECTOR ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 สินค้าส่งออกต่างประเทศ 100 % และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจดีซี อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 700/492 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20000