JobThai
บริษัท ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Benefits
- มีรถรับส่งพนักงาน - เบี้ยขยัน - ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่เรียนดี
zero position en
Contacts
บริษัท วอลรัส เทรดดิ้ง จำกัด
7/144-145 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 6/2 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
Nong Khaem Nong Khaem Bangkok 10160