โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับชั้น อ.1 - ม.3 ได้รับรองมาครฐานการศึกษาจาก สมศ. ว่าเป็นสถานศึกษา ดีเยี่ยม ปี 2552
Benefits
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
233 ซอยตากสิน 34 10600
See Map