โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการ เครื่องมือวัดความละเอียดสูง เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้มาตราฐาน ISO, ASTM, JIS เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานานประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาขีด ความสามารถอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริัษัท โอ คอนเนอส์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครอบคลุมทุกวงการ อุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ การผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์โลหะ เลนส์ บรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ พลาสติก สถาบันวิจัยและทดสอบ ทุกภาคส่วน
Benefits
  • - เงินเดือนประจำ
  • - ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าสึกหรอ
  • - ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฯลฯ
Contacts
O'Connor's (Thailand) Co., Ltd.
1/802-3 การ์เด้นโฮม ช้อปปิ้งพลาซ่า ถ.พหลโยธิน
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 10900