บริษัท โกลบอลเมดิกส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชื่อเมดิโปรการแพทย์และสุขภาพ ดำเนินงานโดยแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา มุ่งให้บริการเชิงเวชกรรมป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาพยาบาลเชิงองค์กรอย่างครบวงจร
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนทดแทน
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • รักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลบอลเมดิกส์ จำกัด
68/87 หมู่.7 ถ.ท่าข้าม 10150
เว็บไซต์: www.i-medipro.com