บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (RACK SHAFT) ,กิจการชุบแข็ง (Heat Treatment) และประกอบเครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
Benefits
- รถตู้รับ-ส่ง - ค่าเช่าบ้าน - ค่าตำแหน่ง - ค่ากะ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานและครอบครัว, พ่อแม่) - ประกันอุบัติเหตุหมู่ - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินรางวัลประจำปี ฯ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
300/27 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140