บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทญี่ปุ่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (RACK SHAFT) ,กิจการชุบแข็ง (Heat Treatment) และประกอบเครื่องจักร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
Benefits
 • - รถตู้รับ-ส่ง
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่ากะ
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานและครอบครัว, พ่อแม่)
 • - ประกันอุบัติเหตุหมู่
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เงินรางวัลประจำปี ฯ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
300/27 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
Ta Sit Pluak Daeng Rayong 21140