บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI. ในกิจการผลิตชุดกุญแจและ Steering Handle Lock ชิ้นส่วน Die Casting, สวิทซ์สำหรับยานพาหนะและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะ
Benefits
 • - โบนัสประจำปีพร้อมเงินบวก+ปรับเงินประจำปี
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าอาหารช่วงเวลาทำ OT
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - เบี้ยขยันรายเดือน
 • - ค่ากะกลางคืน
 • - ค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือสมรส (จดทะเบียน)
 • - เงินช่วยเหลืองานศพกรณีครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • - กิจกรรมวันเกิด
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (ปรับอากาศ)
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน (ปลอดดอกเบี้ย)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจาก ปกส.)
 • - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • - ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี, กีฬาสีประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
7/114 ม.4 Amata City Rayong
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
See Map