บริษัทฯ ผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มานานกว่า 60 ปี ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • รับเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
 • - เบี้ยขยัน
 • - โบนัส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - แบบฟอร์มพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลบุตร
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ
 • - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • - นำเที่ยวประจำปี
 • - ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานฯลฯ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
ใช้งานแผนที่