บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ Rubber Compound กำลังขยายงาน ต้องการพนักงานร่วมงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Benefits
 • บริษัทฯ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น
 • - ค่าที่พัก
 • - ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • - รถรับส่ง
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • - เงินแสดงความยินดีแก่พนักงานที่สมรส
 • - ค่ารับขวัญบุตร
 • - เงินอนุโมทนาการลาอุปสมบท
 • - เงินมรณะสงเคราะห์ (กรณี บิดา-มารดา-บุตร-คู่สมรส เสียชีวิต)
 • - เบี้ยขยัน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - การทัศนาจรประจำปี
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - เงินรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี
 • - เงินรางวัลสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปี, 10 ปี
 • - โบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนด
 • - ค่าจ้างประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯกำหนด
Contacts
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
111/2 ม. 2 ซอยนิคม 13
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180
Website: www.zeon.co.th
See Map