บริษัท ฟลอร์เอฟเวอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง พื้นไม้สำเร็จรูปลามิเนต นำเข้าจากต่างประเทศดำเนินธุรกิจ กว่า 20 ปี
Benefits
  • - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30) หยุดตามธนาคารและวันเกิด
  • - มีเงินประกันสังคม
  • - มีงานเลี้ยงสัมมนาประจำปี
  • - มีอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้ที่บริษัท
  • - มีโบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟลอร์เอฟเวอร์ จำกัด
11/21 ถนนรัชดาภิเษก
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120