เป็นผู้นำธุรกิจในด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนม ตราดัชมิลล์, ดีน่า แบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ และนครปฐม ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถที่พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน
Benefits
 • - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือสมรส
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - เงินโบนัสประจำปี
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
Contacts
Dutch Mill Group
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
Bang Phlat Bang Phlat Bangkok 10700
Directions
 • รถประจำทาง 515,539
See Map