ผลิต, จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องยนต์ เพื่อส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์ภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องการผู้ที่มีความรู้, ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ชุดฟอร์ม
  • - และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
Contacts
บริษัท เรดิคอน จำกัด
16/1 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์
Lam Phakchi Nong Chok Bangkok 10530
See Map