ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและฟิล์มลามิเนตที่มีชื่อเสียงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น GMP ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ, ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 14001:2015 ระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 50001:2011 การจัดการด้านพลังงาน,
TIS 18001:2554 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน มอก. และ BS OHSAS 18001:2007 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -กองทุนเครดิตยูเนี่ยน
 • -ประกันชีวิตกลุ่ม
 • -สวัสดิการเงินช่วย : ทุนการศึกษาบุตร งานอุปสมบท งานสมรส คลอดบุตร เยี่ยมผู้ป่วย และงานชาปนกิจ
 • -ตรวจสุขภาพประจำปี,ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 • -งานเลี้ยง และของขวัญปีใหม่
 • -สวัสดิการท่องเที่ยวตามอายุงาน 3,5,20,30 ปี ทั้งในและต่างประเทศพร้อม Pocket Money 20,000-30,000บาท
 • -สวัสดิการอายุงาน 10 ปี มอบแหวนทอง
 • -สวัสดิการวันหยุด:วันหยุดประจำปี,พักร้อน,กิจ,ป่วย,อุปสมบท และงานศพ
 • -โบนัสประจำปี,เบี้ยขยัน,ค่ากะ และค่าเป้า
 • -เครื่องแบบพนักงาน,บ้านพัก-หอพัก,ข้าวฟรี และหยุดเสาร์เว้นเสาร์
ติดต่อ
บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
323 ม.2 ต.แพรกษาใหม่
Phraekasa Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
เว็บไซต์: www.uniqueplastic.com
ใช้งานแผนที่