เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญแขนงต่างๆ แบบครบวงจรโดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีตั้งแต่โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กที่ล้วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องการบุคลากรทีมีประสบการณ์ และความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและรักความก้าวหน้า และพร้อมจะเติบโตไปกับบริษัทฯ
Benefits
 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสหน่วยงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา บุตร ธิดา และคู่สมรส ถึงแก่กรรม
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส
 • ประกันชีวิตหมู่
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง (ตามความจำเป็น)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
10 Positions
1.
Oct 9, 2019
วิศวกรงานไฟฟ้า ประมาณราคางานระบบไฟฟ้า estimate
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
2.
Oct 9, 2019
วิศวกรสำนักงาน(หลักสูตร inter)
pinlocation
Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
3.
Oct 9, 2019
วิศวกรงานระบบ(เครื่องกล)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 9, 2019
เจ้าหน้าที่สโตร์
pinlocation
Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
5.
Oct 9, 2019
สถาปนิกโครงการ
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
6.
Oct 9, 2019
วิศวกรสนาม (งานสถาปัตย์กรรม)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
7.
Oct 9, 2019
โฟร์แมนงานสถาปัตย์
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
8.
Oct 9, 2019
ผู้จัดการโครงการงานระบบ
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
9.
Oct 9, 2019
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
10.
Oct 9, 2019
Living Consultant (ประจำบางแวก)
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
Contacts
503 เมืองทองธานี 3 ถนนบอนด์สตรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel.: 02-960-1380-9 ต่อ 156
Fax: 02-960-1390
See Map