บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด ซึ่งเราเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบและขายเครื่องมือวัดทางภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทนเข้าร่วมทำงาน ทางบริษัทมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ พร้อมที่จะเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปกับเรา
Benefits
- เป็นงานประจำ - ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลาทำงาน 8.00-17.30 - เงินเดือน - ค่าครองชีพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินรางวัล Incentive - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิต - เงินเดือน - ค่าครองชีพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินรางวัล Incentive - เบี้ยขยัน - ประกันชีวิต - ตรวจร่างกายประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - งานเลี้ยงปีใหม่ - จัดอบรม/ท่องเที่ยวประจำปี - งาน sport day - รางวัลสำหรับอายุงาน 5,10,15,20 ปี
Contacts
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด
2/10-11,14,55 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
See Map