บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารและบริการเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
 • งานบริหารอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย อาคารสูง
 • งานบริการระบบวิศวกรรม และซ่อมบำรุงและระบบอาคาร
 • งานทำความสะอาด
 • งานดูแล รักษาและตกแต่งสวน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • Benefits
  ชุดทำงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ โบนัส และเงินช่วยเหลือต่างๆ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำนักงานใหญ่) ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ( สำหรับประจำโครงการ )
  Contacts
  บริษัท STMS จำกัด
  295 ถ.พระราม 3
  Bang Kho Laem Bang Kho Laem Bangkok 10120
  See Map