บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิม ไอดีเอส โลจิสติกส์) เป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัทลีแอนด์ฟุง ดำเนินธุรกิจด้านคลังสินค้า, โลจิสติกส์ และการขนส่ง
ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังขยายกิจการและเปิดรับพนักงานหลายตำแหน่ง
Benefits
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. ค่ารักษาพยาบาล
  • 3. ประกันอุบัติเหตุ/ ประกันชีวิต
  • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 5. เครื่องแบบพนักงาน
  • 6. กิจกรรมส้นทนาการ
  • 7. รถรับส่งพนักงาน / ค่ารถ(สำหรับการปฏิบัติงานที่คลังสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้จัดรถรับส่งไว้บริการ)
  • 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12 วันต่อปี
  • 9. บริษัทมีค่าตอบแทนที่ดี (เงินเดือน ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมัน และเบี้ยเลี้ยง)
Contacts
บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
505 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Khlong Chik Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160
Tel.: 02-649-4200, (ลาดกระบัง ติดต่อคุณบุปผารัตน์ 098-247-9707)(บางปะอิน ติดต่อคุณเนาวรัตน์ 090-197-3103) (บางนา ติดต่อคุณบุญถวร 061-389-0970)
See Map