เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นดำเนินกิจการเกี่ยวกับห้องพ่นสี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
Benefits
  • - โอที
  • - โบนัส
  • - ประกันสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
62 อาคารธนิยะ ชั้น 5 ห้อง 501
Suriyawong Bang Rak Bangkok 10500
Fax: 02-236-0122
See Map