บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานออกแบบงานระบบประกอบอาคารสำหรับคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ
Benefits
  • มีประกันสังคมและครบ 1 ปีสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้คนละ 10,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องไปหาหมอประกันสังคม และยังมีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสุขภาพกลุ่มกับบริษัท AIA ให้เพิ่ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
102 อาคารอรรถกระวี ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110
See Map