JobThai
ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชั้นแนวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 และ GMP ซึ่งได้รับความเชื่อถือไว้ใจในการผลิตเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ บริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - บ้านพักระดับคุณภาพ - ชุดเครื่องแบบพนักงาน
zero position en
Contacts
บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
96/4 หมู่ 9 ถ.โพหัก-หนองสองห้อง
Pho Hak Bang Phae Ratchaburi 70160