รับบริหารงานและจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารงานระบบ
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน - โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด
338/462 ซ.ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
Wang Thonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
เว็บไซต์: http://www.jipm.company