บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด และบริษัทในเครือดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ชอบความท้าทาย ต้องการความก้าวหน้า เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
 • - รถรับ-ส่ง (สายบางนา สายบางวัว)
 • - ข้าวเปล่า ฟรี
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่ากะ
 • - เบี้ยขยัน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - ประกันชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • - เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - โบนัสประจำปี และโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Contacts
TPN FlexPak Co.,Ltd. / TPN Food Pakaging Co.,Ltd.
124 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.36 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Wua Bang Pakong Chachoengsao 24130