ตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายรถฟอร์คลิฟท์ยี่ห้อ Hyster และเครื่องจักรขนย้ายสินค้าอื่นๆ จากประเทศอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น รถลากจูงยี่ห้อ Taylor-Dunn รวมถึงอะไหล่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ อาทิ ยางตัน งา แบตเตอรี่ โดยบริษัทฯดำเนินกิจการมากว่า 35 ปี
Benefits
1. เบี้ยความเพียรประจำปี 2. โบนัสกลางปี,ปลายปี ( ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ) 3. ปรับเงินประจำปี 4. ชุดฟอร์มประจำปี 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างสมทบให้ 6. เงินสวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ 7. สวัสดิการช่วยเหลืองานมงคลสมรส 8. ค่าโทรศัพท์ 9. เยี่ยมป่วยพนักงาน 10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีใหม่ 11. ค่าน้ำมัน เบิกตามความเป็นจริง 12. เบี้ยเลี้ยง+ที่พัก ( ค้างคืนต่างจังหวัด ) 13. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 14. สวัสดิการคลอดบุตร , รับขวัญบุตร
15 Positions
Contacts
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
49/20-21 หมู่ 4 ซ.กิ่งแก้ว 30 ถ.กิ่งแก้ว
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan 10540
See Map