บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหล่อหลอมโลหะ อลูมิเนียม ทองเหลือง กำลังขยายกิจการโรงงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานดังนี้
Benefits
- เงินเดือนประจำ - ปรับเงินเดือนทุกปี - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยันประจำเดือน 300 - 1,000 บาท - โบนัสประจำปี - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท - วันหยุดพักผ่อน 6 วัน/ปี - ชุดยูนิเฟอร์ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมต่างๆ กีฬาสี / สังสรรค์ปีใหม่ / ท่องเที่ยวพักผ่อน 2 วัน 1 คืน - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ บิดา-มารดา / คู่สมรส / บุตร - ค่าแนะนำคนมาสมัครงาน 1,000 บาท/คน - อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเอง - เงินช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือค่ารักษาบิดา-มารดา - ส่งเรียนต่อระดับปริญญาโท - เงินค่าอายุงาน 300 - 2,500 บาท - เงินค่าตำแหน่งงาน 1,000 - 5,000 บาท - เงินค่ากะ (OT ฟรี 1 ชม) - บ้านพักพนักงานฟรี - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด
119 หมู่ 9
Hua Thanon Phanat Nikhom Chon Buri 20140
Directions
รถยนต์ส่วนตัว