ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Very Small Power Producer: VSPP) ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า และ ไอน้ำ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง และ บริษัทสหกรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทำการผลิตชีวมวลอัดเม็ดเพื่อส่งออก จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
Benefits
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
 • เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • งานกีฬา
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
 • ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • การฝึกอบรมพัฒนา
4 Positions
1.
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
pinlocation
Bang Na, Bangkok
salary icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
2.
Oct 23, 2019
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร (Corporate Services Department Manager)
pinlocation
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
salary icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
3.
Oct 23, 2019
วิศวกรพัฒนาโครงการ (Project Development Engineer)
pinlocation
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
salary icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
4.
Oct 23, 2019
วิศวกรการผลิต (Operation Engineer)
pinlocation
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
salary icon
พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
Contacts
636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230
Fax: 038-481-551, 02-399-4731
See Map