บริษัท ปฐวิน จำกัด ดำเนินธุรกิจ รับจ้างผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care, Spa, Organics Product กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าเย็น, กระดาษเย็น, Baby Wipe, ผ้าเย็นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP, ISO 9001, JAS, USDA-NOP, Organic EU และให้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ The Central Lab ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นและรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Benefits
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. กองทุนประกันสังคม
 • 3. กองทุนเงินทดแทน
 • 4. รถรับส่งพนักงาน (ตามเส้นทางที่กำหนด)
 • 5. ค่าครองชีพ, เบี้ยเลี้ยง, คำตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
 • 6. คอมมิชชั่นรายเดือน / รายไตรมาส (บางตำแหน่ง)
 • 7. เงินรางวัลพนักงานรักษาเวลาดีเด่นประจำปี
 • 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
 • 9. วันลาหยุดพิเศษ (เพื่อการสมรส, อุปสมบท, ประกอบพิธีทางศาสนากรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
 • 10. เงินช่วยเหลือพนักงาน (กระเช้าเยี่ยมไข้, มงคลสมรส, การคลอดบุตร, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
 • 11. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12. การฝึกอบรมภายใน - ภายนอก
 • 13. กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 • 14. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 15. ท่องเที่ยวประจำปี
 • 16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 17. การปรับค่าจ้างประจำปี
 • 18. เงินรางวัล (โบนัส) ตามผลประกอบกิจการ
 • 19. ทำงาน 5 วัน/ สัปดาห์ ( เฉพาะสถานที่ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้)
12 Positions
Contacts
บริษัท ปฐวิน จำกัด
55/1 หมู่ 6
Bang Toei Sam Khok Pathum Thani 12160
See Map