บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์ม อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ.น้ำมันเมล็ดในปาล์ม, น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์, น้ำมันปาล์มโอเลอิน ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยได้รับรองระบบคุณภาพ ISO / GMP / HACCP มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมงานกับบริษัทดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง) - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา/ มารดา/ บุตร ของพนักงานเสียชีวิต - โบนัสประจำปี ฯลฯ - บ้านพัก (โรงงานชุมพร,ประจวบฯ) - รถรับส่ง(โรงงานชุมพร,ประจวบฯ)
ติดต่อ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพฯ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 30 ถ.พระราม4 เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โรงงานชุมพร 296 หมู่2
Sa Lui Tha Sae Chumphon 86140
เว็บไซต์: http://www.cpi-th.com