UAE เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
UAE คือคำตอบของผู้ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง โอกาสความก้าวหน้าอย่างชัดเจนสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการพร้อมเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา ถ้าคุณมีความสามารถพร้อมกับความมุ่งมั่น มาเป็นส่วนหนึ่งของ "UAE Family" สามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.uaeconsultant.com
Benefits
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัส
 • - ปรับค่าจ้างประจำปีทุกเดือนมกราคมของปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ทุนศึกษาต่อปริญญาโท
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานฌาปณกิจ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ
 • - การอบรมเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาในตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • - สวัสดิการส่งเสริมการออกกำลังกาย (ชมรมฟุตบอล แบดมินตัน และโยคะ เป็นต้น)
 • * UAE มีนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และบริษัทปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553
5 Positions
1.
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่าง (โครมาโตกราฟี่)
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)
2.
Oct 23, 2019
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริษัทในเครือ)
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
15,000 + ประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
Programmer (ยินดีรับ นศ.จบใหม่)
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
วุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ
4.
Oct 23, 2019
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม(ช่างเทคนิค)
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ประสบการณ์)+เบี้ยเลี้ยงเหมา
5. รับสมัครด่วน
Oct 23, 2019
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม
pinlocation
Phra Khanong, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
Contacts
เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260
Tel.: 02-763-2828, 02-763-2845 #8865
Fax: 02-763-2800, 02-763-2846
Directions
- เส้นทางสุขุมวิท ลงสถานี BTS.อุดมสุข ต่อรถประจำทางหน้าตลาดอุดมสุข , - เส้นศรีนครินทร์ ต่อรถประจำทาง สี่แยกศรีอุดม
See Map