เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน
ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
  • - ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม/ผิวหนัง
  • - ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
  • - โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
  • - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
39 ตำแหน่ง
1.
Oct 22, 2019
Software Architecture - IT ( Senior Staff )
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้าง
2.
Oct 22, 2019
Computer Engineering
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
Oct 22, 2019
IT Operation (Data Center)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
Oct 22, 2019
Business Analyst (Financial)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
Oct 22, 2019
Corporate Social Responsibility (Specialist)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
Oct 22, 2019
Quality Assurance (Senior Staff)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลกรมธรรม์ (สัญญาจ้างรายปี)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
10,000
8.
Oct 22, 2019
Supervisor - ยืนยันการสมัครประกันและตรวจสอบคุณภาพการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ไม่ระบุ
9.
Oct 22, 2019
Financial Reporting
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินสาขา ( Technician )
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
สามารถต่อรองได้
12.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพสินไหม
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
สามารถต่อรองได้
13.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14.
Oct 22, 2019
Digital Marketing
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15.
Oct 22, 2019
เลขานุการ
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
สามารถต่อรองได้
16.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประกันชีวิตหมู่
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
สามารถต่อรองได้
17.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานอาคาร ประจำสำนักงานใหญ่
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
Oct 22, 2019
Configuration and Deploy Management
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
สามารถต่อรองได้
20.
Oct 22, 2019
IT Helpdesk (Avaya System)
pinlocation
mrt iconThailand Cultural Centre
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
123 ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
โทรศัพท์: 02-247-0247 ต่อ 1222
แฟกซ์: 02-246-9517
เว็บไซต์: www.thailife.com
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4 , - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
ใช้งานแผนที่